GC Gradia

Náhrada vytvořená pomocí světlem tuhnoucích kompozitních materiálů má mnoho výhodných vlastností, jako pevnost, trvanlivost a také velmi pěknou estetiku. Gradia je jedinečný světlem zpracovatelný mikrokeramický kompozitní systém pro korunky, můstky, inleje a fazety, který ve srovnání s běžně užívanými kompozity vytváří náhrady v barvě a tónu velmi blízkých přirozeným zubům.

  • Zdokonalená pevnost a stálost
  • Přirozenější barva zubů
  • Přirozený vzhled uvnitř dutiny ústní