Vision Estethic

Je moderní keramický materiál vhodný pro zhotovování celokeramických korunek a inlayí. Celokeramické práce se obecně vyznačují především vysokou estetickou hodnotou a nejvíce se tak přibližují přirozenému zubu. Zaručují vysokou prostupnost světla díky tomu, že neobsahují metalický základ.

Mezi hlavní výhody tohoto systému patří jeho snadnost a rychlost ve spojení s vysokou stabilitoupřesností zhotovené práce.

 Vlastní tvar a estetika korunky či inlaye se dotváří napalováním nízkotavitelné keramiky.

Preparace

  • Inlaye / Onlaye Vnitřní stěny by neměly být paralelní. Měly by svírat úhel 15° směremokluzní redukci a mít hloubku 2 mm. Je třeba vytvořit dost prostoru pro adekvátní pnutí. Vyvarujte se ostrých hran a úhlů. Zkosení ani ostré hrany nejsou vhodné.
  • Korunky Redukce v incisální oblasti 2 mm; labial/bukální oblast 11,5 mm (střed). V krčkové oblasti musí být zajištěna dostatečná tlouška (1 mm).
  • Fazety Minimální tlouška fazety 0,5 mm. V incisální oblasti minimálně 1,0 mm a 0,5 mm v přední oblasti.